Årsmötet som var planerad att genomföras i Stockholm den 21 mars ställdes in som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Härmed kallas ni till ett digitalt årsmöte enligt nedanstående schema.

Fullmaktsgranskning sker digitalt
Förening som vill närvara vid Svenska Muaythaiförbundets årsmöte behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. Registreringen sker via ett formulär. Viktigt att ange en korrekt mejladress till ombudet vid registrering så att instruktioner samt länk till mötet kommer fram.

Tid: Lördag den 30 maj 2020, kl.10.00

Plats: Digitalt via Easymeet Online

Registrering av ombud för fullmaktsgranskning: 22 april till och med 18 maj.

 Registrering av ombud (senast 18 maj)