Idrottskommitten som har etablerats under hösten 2017 har nu samtliga poster tillsatta. 

Ordförande: Rasmus Svensson 
Landslagskapten: Joakim Karlsson 
Junior Landslagskapten: David Bernt 
Ungdom & Talang ansvarig: Rodrigues Silva 
Medicinska rådet: Pontus Enerup 
Sanktions rådet: Teemu Lethinen 

 

/Styrelsen