Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Arrangera tävling

I Sverige måste en tävling i muaythai vara sanktionerad av sMTF för att anslutna föreningar och boxare ska kunna delta. Likaså måste en tävlingsarrangör eller en boxare som deltar i förbundets tävlingar vara medlem i en förening som är knuten till SMTF.

Detta gäller dig som arrangerar tävlingar i muaythai i Sverige.

SANKTION

För att arrangera en tävling i muaythai krävs att arrangören först beviljas sanktion för tävlingen. Föreningen som arrangerar tävlingen måste vara ansluten till SMTF för att beviljas sanktion. En ansökan om tävlingssanktion bör inkomma senast en månad innan den planerade tävlingen ska genomföras.

Tävlingssanktion ansöker du om på http://www.budokampsport.se/ansokningar/sanktion/. När du fyller i namnet på tävlingen fyller du i den högsta klass du söker sanktion för. Får du sanktion för B-klass kan du även arrangera C- och D-klass.

Hålls tävlingen i annan lokal än klubblokalen kostar sanktionen 1000 kronor för B-klass och 2000 kronor för A-klass. Denna avgift betalar du som söker sanktion in på plusgiro 5597-1980.
 Vid insättningen anger du: siffrorna ”950-3014  tävlingens namn”. OBS! Sanktionsavgiften måste vara betald innan sanktionen beviljas.

När tävlingen är sanktionerad kommer den med i tävlingskalendern på muaythai.se. Om ansökaren vill komplettera med information, bild eller länk så kontakta info@muaythai.se

 

MATCHNING OCH ÅLDER

Arrangören ska matcha boxarna jämnt med hänsyn till skicklighet och matcherfarenhet. Matchning av boxare i A-klass får ej ske innan boxaren anses ha tillräckliga meriter. En bra tumregel är cirka 20 fullkontaktmatcher, varav 10 i B-klass. Är du osäker, kontakta tävlingsansvarig.

Boxare som är 10–15 år får gå diplommatcher enligt särskilt regelverk. Från den dag man fyller 13 får man gå D-junior matcher. Från den dag man fyller 15 får man gå D-klass matcher. Boxare i åldern 15–17 år får gå C-klass som junior. Detta innebär C-klass med kampväst utöver de andra skydden, och att man endast får möta andra juniorer. Från det år man fyller 18 får man gå alla klasser, alltså fullkontaktmatcher.

 

LÄKARE

Utöver sanktion krävs även en matchläkare för att kunna arrangera tävling i Sverige. Av läkaren krävs följande:

1. För att få tävla ska boxaren genomgå en läkarundersökning med följande undersökningsprotokoll och som utförs i samband med boxarens första tävling.

2. Före match ska alla boxare genomgå samma undersökning men undantag från detta kan göras om boxaren nyligen (inom 2 månader) gått match och blivit undersökt efter match utan anmärkning och däremellan varit frisk kan läkaren nöja sig med ett mindre status. Dock ska alltid blodtryck, hjärta och lungor samt upphoppstest genomföras. Om boxaren förlorat föregående match genom slag mot huvudet RSC (utan medvetslöshet) ska fullt status tas.

3. Om boxaren förlorat förgående match genom KO (knock out to head) har boxaren i karens 6 veckor varefter full undersökning ska göras före ny match. Vid två sådana förluster ska boxaren meddelas 6 månaders karens varefter neurologisk undersökning ska göras innan boxarens karens är hävd. Vid tre stycken förluster på knock out to head medges inte längre matchtillstånd och tävlingskortet dras in.

4. Vid knock out mot huvudet skal boxaren remitteras till sjukvården akut för bedömning i de fall ansvarig matchläkare anser att det är indicerat.

5. Undersökningsprotokoll och giltigt tävlingskort ska under matcher ligga i sekretariatet. SB&K:s tävlingsrapport ska därefter fyllas i med resultat och eventuella karenser. Tävlingskort återlämnas till boxare/ledare såvida boxaren inte beläggs med karens.

6. Ansvarig matchläkare ska ha godkänd svensk läkarlegitimation för att kunna godkännas som matchläkare.

7. Matchläkare ansvarar för att SB&K:s läkarrapport fylls i under/efter tävling. Arrangören svarar för att tävlingsrapporten skickas in.

Har du som matchläkare frågor? Kontakta info@muaythai.se

TÄVLINGSKORT

Svenska tävlande måste ha SB&K:s tävlingskort för att få tävla och måste tillhöra en förening ansluten till SMTF. Kan boxaren inte uppvisa tävlingskortet vid tävlingstillfället får denne inte tävla.

Har en boxare erhållit RSC-H eller KO efter tekniker mot huvudet ska arrangören skicka in boxarens tävlingskort i samband med tävlingsrapporten till SB&K.

 

DOMARE

Såväl ringdomare som poängdomare ska ha genomgått SMTF:s domarutbildning.

Här finns score card för poängdomare.

Samt score card för Diplom-Muaythai  (Domare 1Domare 2Domare 3)

 

TILLÅTNA/SANKTIONERADE ARMBÅGSSKYDD

Skydd av följande märken är kontrollerade och godkända av förbundet: MTG Pro, Wesing, FBT, Fairtex och SBI. Välj något av dessa.

RAPPORTERING

Följande tävlingsrapporter ska skickas in omgående efter tävling:

SB&K:s tävlingsrapport skickas ifylld till SB&K senast en vecka efter tävling. Observera att en del av rapporten fylls i av matchläkare direkt efter tävlings slut, och att RSC mot huvudet eller KO mot huvudet medför att berörd boxares tävlingskort skickas in till SB&K tillsammans med tävlingsrapporten.

SMTF:s tävlingsrapport mailas ifylld till tävlingskommittén på tavling@muaythai.se senast en vecka efter tävling.

Så fyller du i tävlingsrapporten

• Viktklass. Fyll i viktklass med hjälp av droplistan. D står för dam och H för herr.

• Ronder. Fyll i matchtyp där du väljer Diplom, D-match eller hur många ronder matchen haft.

• Fighter-ID. Fyll i tävlingskortets nummer.

• Namn. Fyll i fighterns namn som det är skrivet på tävlingskortet.

• RP fylls ej i.

• Resultat. Fyll i resultatet med hjälp av droplistan, För KO/TKO etc, markeras vinnaren med ”pilen” >

• Anmärkningar. Vid KO och TKO anges här om det är RSC-H, RSC-B eller annan orsak, samt om boxaren var medvetslös vid RSC-H. Är det utländska boxare som inte har tävlingskortnummer så skriv nationalitet efter namnet. Andra anmärkningar kan också fyllas i här.

 

MUSIK

Här finns den musik som spelas under matcherna. Observera att den är obligatorisk.

Wai kru

Rond 1

Rond 2

Rond 3

Rond 4

Rond 5

 

ÖVRIGT

  • Förbundet kan utse en tävlingskontrollant för att bistå arrangören med att korrekt följa regelverket. Kontrollantens anvisningar ska följas.
  • Ska du spela musik på galan utöver den thailändska matchmusiken? Då måste du betala till Stim för det. Här finns mer info, http://www.stim.se/sv/KUNDER/Sport-motion/Idrottsevenemang/  .

Senaste nytt

NYTT REGELVERK: D-KLASS BLIR FULLKONTAKT

D-klass flyttas in till fullkontakts regelverk. Den…

SMTF - månadsrapport mars 2024

Nu finns SMTF:s rapport för mars tillgänglig.…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig.…

Kommande events

Date

Color

May

No Events

June

No Events

July

No Events

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

NYTT REGELVERK: D-KLASS BLIR FULLKONTAKT

D-klass flyttas in till fullkontakts regelverk. Den tidigare D-klassen visade…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig. Månadsrapport februari 2024…

SMTF förbundsstämma 2024 - årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 20 april kl 10:00, fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm