Svenska muaythaiförbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska muaythaiförbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i två steg. Därutöver finns steg 3 som riktar sig till klubbar som har för avsikt att satsa på SM och internationella tävlingar. Den sista stegutbildningen kräver ett personligt engagemang och en personlig ansökan måste göras där uttagning sker av utbildningsrådet.

Steg 1 – Tränarutbildning på grundnivå/nybörjare

Målgrupp:

Nya klubbar i Sverige som har en vilja att utveckla sin muaythai i den riktning förbundet anser är grundläggande muaythai. I mån av plats även för de klubbar som haft verksamhet under en längre tid, men som har ett utbildningsbehov av nya ledare.

Syfte:

Att lära ut grunderna till framgångsrik muaythai samt att ge klubbarna en bra grund att stå på när det gäller att lära ut teknik. Även att starta en breddsatsning för att ge nya klubbar verktyg för att i framtiden vara med och hävda sig på exempelvis SM.

Innehåll:
 • Grundläggande tekniker samt kortare information om vad förbundet står och verkar för
 • 3 stycken teknikpass som kräver utrustning (handskar, benskydd, tandskydd m.m.)

 Steg 2 Tränarutbildning på fortsättnings- och tävlingsnivå

Förkrav: Steg 1-utbildning alt. flera års erfarenhet som tränare och coach. Utbildningen tar vid där steg 1 slutade.

Syfte/mål:

Kursen är avsedd för tränare som ska matcha elever och ge ökade kunskaper inom muaythai samt att komma igång och fortsätta att utveckla tävlingsverksamhet. Kursen ger fördjupade kunskaper om hur man förbereder sig för tävling, regelförståelse (vad får man göra och inte göra, vad som ger poäng osv.) samt information från läkare ur ett säkerhetsperspektiv.

Innehåll:
 • Kontroll (stance, balans, rörelse, förflyttning, träffsäkerhet)
 • Finter och kombinationer
 • Försvar och anfall (gardering, block och försvar, kontra, tempoväxling)
 • Taktik (vad är viktigt att veta när man möter olika stilar)
 • Sparring med olika teman
 • Förberedelser inför match och träningsupplägg
 • Regeltolkning, hjärnskakning och behandling samt vätskebantning och akut skadebehandling

Utöver dessa utbildningar̊ rekommenderar SMTF att instruktörer som håller i träning för barn och ungdomar ska genomgå svenska idrottsutbildarnas utbildning (SISU). Plattformen är i tre steg enligt nedan:

Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå heter Plattformen – barn och ungdom. Utbildningen vänder sig till dig som vill ta första steget som tränare och idrottsledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Det är också en utbildning för dig som redan är engagerad, vill utvecklas och bli bättre och tryggare i din roll, men ännu inte gått någon formell tränarutbildning.

Efter genomförd utbildning kommer du bland annat att:

 • Ha kunskaper om barn och ungdomars utveckling och behov. Förstå att ditt ledarskap påverkar barn och ungdomar
 • Inse betydelsen av att skapa glädje och trygghet
 • Lekens betydelse i den personliga utvecklingen

SISU Idrottsutbildarnas mål är att vi tillsammans med dig som tränare och ledare ska bidra till en positiv upplevelse av att idrotta. Att du som tränare, ledare och alla barn och ungdomar ska trivas och må bra inom idrotten.

I första hand ledare för barn och ungdomar i åldersgruppen 7 – 15 år.

Omfattning

18 utbildningstimmar.

 Grundtränarutbildning (GTU 1)

Utveckla dig i tränarskap och träningslära tillsammans med tränare inom andra idrotter. Grundtränarutbildningen är för dig som har varit tränare ett tag. Du har redan gått någon grundutbildning och vill nu gå vidare och utvecklas i din tränar – och ledarroll.

GTU är en fortsättning och påbyggnad på Plattformen – barn och ungdom.

GTU 1 är för dig som är och vill utvecklas som tränare för 11 – 15åringar.

På GTU 1 fyller du på dina kunskaper inom träningslära och utvecklar din förståelse för ungdomars utveckling och olika behov i förpubertets- och pubertetsåldern. Du får också en djupare och bredare kunskap kring tränarskap och hur du kan leda barn och ungdomar i olika åldrar, med olika förutsättningar.

GTU 1 är indelad i två moment – Träningslära och Tränarskap.

Grundtränarutbildning (GTU 2)

Mål/syfte

GTU 2 är fortsättningen på Plattformen och GTU 1. Den fokuserar främst på ledarskap, inlärningsstilar och fördjupad träningslära, kopplat till den viktiga teknikträningen. 

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är tränare i en förening och arbetar med träning för barn, tonåringar och/eller juniorer.

Även klubbtränare utan dessa utbildningar är välkomna mot att du kan uppvisa diplom att du genomgått grundläggande tränarutbildningssteg.

Kursinnehåll
 • Aerob och anaerob träning
 • Olika nivåer av styrketräning
 • Lyftteknikträning
 • Koordination och rörlighetsträning
 • Ledarskap och talangutveckling
 • Prestationspsykologi
 • Idrottsmedicin

Utbildningen är både teoretisk och praktisk där delar av praktiken sker med skivstång och vikter.

Vidare finns det ett flertal utbildningar som ger instruktörer och ledare en god förutsättning att bedriva sin verksamhet på ett sätt som stöds av Riksidrottsförbundet.

Svenska idrottsutbildarna – SISU

Svenska budo- och kampsportsförbundet