Bli medlem i SMTF

Det är endast föreningar som är medlemmar i förbundet som kan delta i tävlingar sanktionerade av förbundet, och därmed vara med i vårt landslag. De är även försäkrade genom förbundet.
Medlemskap söker man hos Svenska budo- & kampsportsförbundet (SB&K).

Ansök om medlemskap