Uttagningskriterier

Huvudansvar för uttagning av landslag har respektive Förbundskapten för senior- och juniorlandslaget.

Kriterier för uttagningen till landslaget A-klass:
SM-vinst garanterar INTE landslagsplats. Boxaren skall, trots SM-vinst, anses av Förbundskapten och Idrottskommittén vara på lämplig nivå för landslagsuppdrag för att boxaren ska bli uttagen till landslaget. Dock skall i första hand uttagas den som vid aktuellt SM kommit 1:a (guldmedalj) i angiven viktklass. I andra hand (om 1:an är förhindrad att delta) uttagas den som vid aktuellt SM kommit 2:a (silver), alternativt den som av Förbundskapten och Idrottskommittén anses vara 2:a i Sverige vid det aktuella årets SM.

Om plats i A-klass blir vakant, kan den besättas med den regerande mästaren från närmast föregående SM, EM eller VM. Men kan även besättas av annan boxare som anses lämplig av Förbundskapten och Idrottskommittén, förutsatt att denne varit tävlingsaktiv i lägst C-klass minst 6 månader före aktuellt mästerskap. Om Förbundskapten och Idrottskommittén anser att ingen lämplig kandidat finns till en viss viktklass kan denna viktklass lämnas tom inför internationella mästerskap.

För det fall att det enbart finns en boxare i en viktklass vid SM anses platsen vakant. Förbundskapten och Idrottskommittén kan då besluta om annan boxare till landslagsplatsen än den person som varit anmäld till SM.

Till U23 kan:

  •  uttagas tidigare internationellt meriterad junior som inom 12 månader övergått till seniorklass och som uppvisat goda tävlingsresultat i lägst junior C-klass.
  •  uttagas den boxare som är uttagen till landslaget enligt ovan, men som saknar kvalifikationer för internationellt tävlande i IFMA A-klass och som inte har fyllt 23 år.
  • uttagas boxaren som under SM det aktuella året visat sig vara på en nivå som enligt Förbundskapten och Idrottskommittén är lämplig för VM och EM och som inte fyllt 23 år.
  • uttagas boxaren som ingår eller som under året före uttagningen ingått i landslagsgruppen eller talanggruppen och som uppvisat goda tävlingsresultat på jämförbart internationell nivå i lägst motsvarande C-klass och som inte fyllt 23 år.

Vem som är bäst lämpad för uppdraget utses och bestäms av Förbundskapten och Idrottskommittén.

 Junior-klass

  • För uttagning i juniorklass, tillämpas ovanstående seniorregler i tillämpliga delar.