Uttagningskriterier

Övergripande kriterier för uttagning till Svenska Landslaget i Muaythai, SMTF, samt kriterier för deltagande i Svenska Mästerskapen (SM)

Målsättning – Målet med SM skall vara att uttaga ett svenska landslag i A-klass.

Kriterier för att delta i SM – För att delta i SM skall herrar ha gått minst 6 (sex) matcher i lägst C-klass. – För att delta i SM skall damer ha gått minst 4 (fyra) matcher i lägst C-klass. 

För att delta i Junior SM, föreligger ingen kvalificeringsgräns i antal matcher.

För att delta på SM krävs svenskt medborgarskap och åldersgränsen är 39 år.

Huvudansvar för uttagning av landslag har resp. Förbundskapten för senior och juniorlandslaget.

Kriterier för uttagningen till landslaget A-klass:
SM-vinst garanterar INTE landslagsplats. Boxaren skall, trots SM-vinst, anses av Förbundskapten och Idrottskommittén vara på lämplig nivå för landslagsuppdrag för att boxaren ska bli uttagen till landslaget.
Dock skall:
I första hand uttagas den som vid aktuellt SM kommit 1:a (etta/guld) i angiven viktklass.
I andra hand (om 1:an är förhindrad att delta) uttagas den som vid aktuellt SM kommit 2:a (tvåa/silver).
Om plats i A-klass blir vakant, kan den besättas med den regerande mästaren från närmast föregående SM, EM, VM men kan även besättas av annan boxare som anses lämplig av Förbundskapten och Idrottskommittén förutsatt att denne varit tävlingsaktiv i lägst C-klass
minst 6 månader före aktuellt mästerskap. Om Förbundskapten och Idrottskommittén anser att ingen lämplig kandidat finns till en viss viktklass kan denna viktklass lämnas tom inför internationella mästerskap. Om där enbart finns en boxare i en viktklass vid SM anses platsen vakant och Förbundskapten och Idrottskommittén kan besluta om annan boxare till landslagsplatsen än den person som varit anmäld till SM.

Till B-klass kan:
– uttagas tidigare internationellt meriterad junior som inom 12 månader övergått till seniorklass och som uppvisat tävlingsmeriter i lägst junior C-klass.
– uttagas den SM 1:a eller SM 2:a uttagen till landslaget enligt ovan, men som saknar kvalifikationer för internationellt tävlande i A-klass
och inte ännu har fyllt 23 år.
– uttagas den som under året före uttagningen ingått i landslagsgruppen eller talanggruppen, och som uppvisat tävlingsmeriter i internationell nivå lägst motsvarande C-klass.

Vem som är bäst lämpad för uppdraget utses och bestäms av Förbundskapten och Idrottskommittén.

Junior-klass
– För uttagning i juniorklass, tillämpas ovanstående seniorregler i tillämpliga delar.