Domare & domarkurser

SMTF håller med jämna mellanrum kurser för att utbilda nya domare.
Vill din förening arrangera en kurs? Kontakta Fredrik R:son Johnson via epost.

Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete.
Kursen består av en filmvisning på ca.30min. Därefter går vi igenom SMTF regelverket vad gäller tävlingsmomentet. Praktik hur man agerar som ringdomare. Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5 format. Detta tar ca 4h.
Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan delta men ju mer erfarenhet av Muaythai desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

Lokal:
Datum:            12.00-17:00
Pris: 500 kr per deltagare. Betalas på plats av varje klubb som deltar. Kvitto skickas därefter från förbundets kassör. Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter(resa+ kost +ev. logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.

 

 

Förbundet kommer under innevarande år och fortsättningsvis samla in uppgifter på vilka domare som är aktiva och dömer på tävlingar i Sverige. Domare som inte är aktiva kommer inte att vara tillgängliga på den officiella listan.

Domarna kommer även att kategoriseras som A, B, C samt D domare.

 

Så här fyller man i ett poängkort

Så jobbar en poängdomare

Så jobbar ringdomaren