Förbundsstyrelsen har av den 15 oktober 2013, utsett Jörgen Kruth till ny Elitansvarig.

Jörgen som är välkänd för oss alla inom vår idrott, har valt att kliva på förbundsuppdraget som Elitansvarig. Uppdraget som Elitansvarig innebär att i första hand arbeta med Förbundets långsiktiga uppbyggnad och satsning på en bredd för nuvarande och kommande elitsatsande idrottare.

– Det blir extra roligt att få en så välmeriterad kille som Jörgen till detta uppdraget, uttalar en enig förbundsstyrelse i samband med att Jörgen på onsdagen formellt förordnades.

Elitansvarig ingår även som ledamot i förbundets nya Tävlingsråd, som har till uppgift att planera och verka för en aktiv, bred och högkvalitativ tävlingsverksamhet i Sverige. Precis som tävlingsrådet, kommer Elitansvarig att från och med 2014 få ansvar för en egen budget för sin verksamhet, och kommer att bygga upp en kommitté av frivilliga personer omkring sig till sin hjälp.

– Eftersom Jörgen också är en aktiv utbildare, tror jag att vi kan få Jörgen att lyckas mycket bra i detta uppdrag som Elitansvarig, säger förbundsordförande Daniel Norrgård, eftersom Jörgen därmed också väldigt tidigt kommer i kontakt med nya förmågor men också nya tränare som kan ha oslipade spelare i sina föreningar som vill fram.

Vi önskar Jörgen Kruth lycka till i sitt nya uppdrag.

 

// Förbundsstyrelsen