Som rubriken lyder är alltså den tidigare världsmästarinnan Magdalena Kowalcyk klar som kommunikatör i Svenska Muaythaiförbundet.

För de som inte vet är en kommunikatörs huvudsakliga uppgift att försöka förmedla organisationers budskap. Något som Magdalena alltså nu ska ge sig i kamp med. Våra förhoppningar är att Svenska Muaythaiförbundet får ytterligare erkännande i Sverige i synnerhet bland olika medier, dvs. att Muaythai når ut till den stora massan.

Magda
Magdalena Kowalcyk