Här kan man ta del av protokollet från SMTF:s styrelsemöte under februari månad.

Protokoll 3 februari 2021