Lystring alla thaiboxningsverksamheter som har en extra tanke på social inklusion!
 
Europeiska kommissionen har utlyst en #BeInclusive EU Sport Award ”for social inclusion in sport”. Alla sportprojekt i Europa får skicka in ansökan.
 
 
Deadline för ansökan är 6 september. (För mer information eller hjälp med ansökan, kontakta styrelsen som då vidarebefordrar till IFMA centralt)