Uttagningskriterier 2013-06-01T19:38:11+00:00

Uttagningskriterier

Kriterier för uttagning till Svenska Landslaget i Muaythai, SMTF, samt kriterier för deltagande i Svenska Mästerskapen (SM)

Övergripande målsättning – Målet med SM skall vara att uttaga ett svenska landslag i A-klass.

Kriterier för att delta i SM – För att delta i SM skall herrar ha gått minst 6 (sex) matcher i lägst C-klass. – För att delta i SM skall damer ha gått minst 4 (fyra) matcher i lägst C-klass. – För att delta i Junior SM, föreligger ingen kvalificeringsgräns i antal matcher. – För att delta på SM krävs svenskt medborgarskap.

Kriterier för uttagningen till landslaget A-klass – I första hand skall uttagas den som vid aktuellt SM kommit 1:a (etta/guld) i angiven viktklass, – I andra hand, om 1:an är förhindrad att delta, skall uttagas den som vid aktuellt SM kommit 2:a (tvåa/silver). – Om plats i A-klass blir vakant, kan den besättas med den regerande mästaren från närmast föregående SM, EM, VM, i nämnd ordning, förutsatt att denne varit tävlingsaktiv i lägst C-klass minst 6 månader före aktuellt mästerskap.

B-klass – I första hand skall uttagas tidigare internationellt meriterad junior som inom 12 månader övergått till seniorklass och som uppvisat tävlingsmeriter i lägst junior C-klass. – I andra hand kan utses den SM 1:a eller SM 2:a uttagen till landslaget enligt ovan,men som saknar kvalifikationer för internationellt tävlande i A-klass och inte ännu har fyllt 23 år. – I tredje hand kan uttagas den som under året före uttagningen ingått i landslagsgruppen eller talanggruppen, och som uppvisat tävlingsmeriter i internationell nivå lägst motsvarande C-klass.

Junior-klass – För uttagning i juniorklass, tillämpas ovanstående seniorregler i tillämpliga delar. Särskilda villkor Från dessa regler ovan, kan avsteg beslutas av Förbundskapten/Team Manager i samråd med Tävlingsrådet, alternativt i sista hand av Förbundets styrelse, för det fall det på idrottsliga eller stadgeenliga grunder föreligger omständigheter som uppenbarligen medför att beslut om uttagning är oskäligt eller utgör risk för skada för den enskilde, förbundet eller idrotten.