17 februari är sista dagen som föreningarna kan ansöka om de öronmärkta 2 800 000 kr som ska fördelas mellan föreningarna i Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Riksidrottsförbundet ska ta beslut så att föreningarna vet före mars månad om de kommer få bidrag eller inte.

Mer information kring ansökan finns på: http://www.budokampsport.se/ans%C3%B6kan-idrottslyftet