Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

23 mars är datumet för årsmötet 2013

Den 23 mars håller Svenska Muaythaiförbundet sitt årsmöte i World Trade Center vid Centralstationen i Stockholm.

HÄRMED KALLAS NI TILL MUAYTHAIFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2013

 
­Datum   Lördagen den 23 mars 2013

Plats        World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Tid         10.00 – 12.00

Fullmaktsgranskning mellan 09.30 – 10.00

DAGORDNING

1.      Mötets öppnande
2.      Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3.      Fråga om mötet är behörigen utlyst
4.      Val av ordförande vid mötet
5.      Val av sekreterare vid mötet
6.      Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7.      Godkännande av dagordningen
8.      Föredragande av verksamhetsberättelse
9.      Föredragande av förvaltningsberättelse
10.  Revisorernas berättelse
11.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12.  Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
13.  Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14.  Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15.  Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16.  Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17.  Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19.  Val av ordförande i Förbundet
20.  Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
21.  Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
22.  Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
23.  Mötets avslutande

De föreningar som ej tänkt deltaga vid årsmötet kan med fördel lämna in en fullmakt om ni kan tänka er att en annan förening för er talan vid årsmötet och vid eventuella röstningar.

Motionerna som inkommit till förbundet finns att läsa i sina helheter HÄR

Fler inlägg

Protokoll från styrelsemöte 11 januari 2023

Nedan kan du ta del av SMTF:s styrelsemöte…

Ungdomsträff i Varberg (ålder 10-15 år)

I samarbete med Svenska Muaythaiförbundet bjuder Varbergs…

Kommande events

january

No Events

february

04feb14:1720:17Saturday BarkGöteborg

04feb14:2218:22GrottfightSundsvall

11feb12:0018:00Varberg Open 51Varberg Open 51

Show More Events

march

11mar12:1719:17Frontier Muaythai OpenFrontier Muaythai Open

31mar01aprJSM- 2023 och U-21 turnering i Tranås

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

Protokoll från styrelsemöte 11 januari 2023

Nedan kan du ta del av SMTF:s styrelsemöte daterat den 11…

Ungdomsträff i Varberg (ålder 10-15 år)

I samarbete med Svenska Muaythaiförbundet bjuder Varbergs Thaiboxningsklubb härmed in till…

Föreningspåminnelse om att betala in medlemsavgiften till SB&K

Den 31 januari är sista datum för din förening att…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm