Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Arrangörsbidrag för tävling

Svenska Muaythaiförbundet erbjuder tävlingsbidrag på 10 000 kr

Förbundet har pga den rådande Covid-19 situationen beslutat att underlätta ekonomiskt för det föreningar som anordnar tävlingar.
Beslutet gäller i 6 månader (1a sept 2020- 28de feb 2021) men kan komma att förlängas om Covid-19 situationen inte förändras.
Endast föreningar vars Budo & Kampsportsdistrikt INTE ger tävlingsbidrag kan söka detta bidrag.
Bidraget gäller specifikt för domar- och läkarkostnader i samband med arrangemang av tävling. Maxbelopp 10 000 kr per tävling.
Redovisas inom tre månader efter arrangemangets genomförande.
REDOVISNING AV BIDRAG
Skickas in efter genomfört arrangemang.
• Bidragsmottagaren ska skicka in en sammanställning som underlag efter genomfört arrangemang eller inköp.
• Med sammanställningen ska även kopior på alla relevanta kvitton ska bifogas, inklusive kvitton på eventuella kontanta domar -och läkararvoden.
• En kort skriftlig redogörelse av all relevant information med datum, tid, plats antal deltagare, eventuell publik etc, av hur arrangemanget gått.
• Vid inköp räcker det med en sammanställning av samt kopior på inköpskvittona.
• Redovisning av underlag för Föreningsbidrag skall ha inkommit till förbundet senast sex månader efter godkänd ansökan för inköp, eller sex månader efter genomfört projekt. Annars anses godkänt bidrag förverkat. Ingen påminnelse skickas ut, utan redovisning ligger på klubbens eget ansvar.
• Redovisning av Tävlingsbidrag löpande görs i samband med ansökan senast 3 månader efter genomförd tävling, med kopior av kvitton på arvoden för läkare och domare.
Observera: om du inte skickar in korrekt redovisade underlag i tid, som styrker utläggen, kan vi inte betala ut bidragen

Fler inlägg

SMTF - månadsrapport mars 2024

Nu finns SMTF:s rapport för mars tillgänglig.…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig.…

SMTF guldstipendium 2023

Sedan 2016 delar SMTF ut guldstipendium för…

Kommande events

Date

Color

May

04may12:4820:48Helsingborg MuaythaitävlingHelsingborg

June

No Events

July

No Events

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig. Månadsrapport februari 2024…

SMTF förbundsstämma 2024 - årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 20 april kl 10:00, fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.…

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2024

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till förbundsstyrelse för SMTF inför…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm