Med anledning av skärpta restriktioner i flera regioner till följd av ökad spridning av covid 19 vill förbundet uppmana till följsamhet till FHMs rekommendationer samt att hålla er uppdaterade kring lokala föreskrifter och uppdateringar via förbundets hemsida. Förbundet avråder från all tävlingsverksamhet under den satta karensperioden. Nya beslut kan komma att fattas om restriktionerna ändras.
Läs mer HÄR