Det har inkommit oroliga samtal och mail om höjningen av medlemsavgiften för 2013. Här ska vi nu försöka förtydliga bakgrunden till höjningen och räta ut alla eventuella frågetecken.

På årsmötet 2012 beslutades det att medlemsavgiften kommer att höjas från 50 till 100kr/medlem (vilket motsvarar mindre än 1 kr/vecka i höjning). Den totala summan/medlem och år inkl. försäkring blir alltså 121 kr.

Jämfört med andra sporter har kampsport generellt väldigt låga medlemsavgifter. Då förbundets intäkter baseras på medlemsantal, och därmed är kraftigt begränsade, så finner styrelsen det rimligt att vi tillsammans hjälps åt att skapa förutsättningar till att utveckla muaythai i Sverige.

Vissa är oroliga att avgiftshöjningen leder till att vissa klubbar kanske väljer att flytta medlemmar till andra och billigare kampsporter inom SBK. Detta är visserligen möjligt, men då kan vi också se vilka som gör det och därmed tappar sin rätt att klaga på att muaythai inte utvecklas i Sverige. Årsmötet beslutade att, genom avgiftshöjningen, öka handlingsutrymmet för styrelsen genom att anställa en kanslist som ska hålla i det obetalda arbete som styrelsemedlemmarna gör idag. Detta efter att ha kontaktat andra förbund inom Kampsportsförbundet samt Specialidrottsförbund under RF som alla entydigt talar om fördelar och utveckling av sporten med hjälp av egen personal.
Den planerade tjänsten beräknas att starta i mitten av januari 2013 och några av arbetsuppgifterna blir dessa:

        Administrera, informera, ta emot nya medlemsföreningar mm

        Svara och vidarebefordra mail

        Uppdatera hemsida

        Avlasta styrelsens fritidsinsatser

        Kontakter med förenigar, förbund (nationellt och internationellt)

        Planera och organisera förbundets verksamhet ex SM, Landslagsläger, internationella mästerskap

        Utveckla utbildningar till våra föreningar 

        Försäljning och distribution av förbundsartiklar

        Samordna elitstöd (kontakt med idrottsmedicin mm Bosön)

        Team leader vid mästerskap

        Söka sponsorer

        PR vid större event

         

Med detta vill vi försäkra oss om att agendan är solklar och hoppas på ert stöd.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, Svenska Muaythaiförbundet genom Magdalena Kowalczyk