Det är inget att vänta på, in och anmäl!

Senast första december ska anmälan och avgift vara inne.