IFMA 2013 Bangkok

Under torsdagen12 september 2013 avhölls IFMA´s årliga federationsmöte, i Bangkok. Med drygt 70 länder närvarande, var det en välbesökt och välorganiserad tillställning.

Några stora överraskningar fanns inte men några är väl värda att omnämna.

Som tidigare rapporteras har IFMA har under det gångna året lyckats genom SportAccord att  ta sig ett steg närmare full IOC godkännande, som skulle leda till att Muaythai skulle bli en olympisk gren. Och detta har fått IFMA att öka tempot, och överraskande redan nu den första oktober 2013 så kommer den formella ansökan om full IOC godkännande att lämnas in till IOC. En del av de kvarvarande hindren skall åtgärdas under resan. Redan under årsmötet avhjälpes ett, nämligen öka fördelningen av kvinnor i Executive Board, sedan Brasilien och Rumäniens respektive kvinnliga federationsordföranden valdes in.

Det är med stor förväntan vi alla håller koll på hur det fortsatta arbetet kommer att gå.

 

En annan sak som inte var någon överraskning, men ändå kommer att få en stor inverkan på alla nationella förbund, var att årsmötet för andra gången i rad, och därmed fastställande, antog förslaget till nya stadgar. Bland annat kommer de nya stadgarna att mer tydligt styra upp regelverket kring vad muaythai innebär. Det innebär också en skärpning av det kulturella och historiska arvet av idrotten och kampformen muaythai.

Skärpningen innebär också att IFMA tydligare kommer att stärka sitt inflytande på hur de nationella förbunden bedriver sin verksamheter, att de lever upp till begreppet muaythai. Bland annat införs genom WMC ett nytt certifieringssystem, IGLA, som inom några år skall innebära att endast certifierade klubbar och instruktörer, ger elever behörighet att ställa upp i av IFMA och WMC mästerskap. Med dessa förändringar knyts även banden starkare med kungadömet Thailand, som numera också blir en drivande part i framtiden för muaythai.

 

Rent praktiskt, kommer en del nationella förändringar behöva ske, både i organisation och i stadgar, en uppgift som Svenska Muythai Förbundets styrelse omgående kommer att få börja arbeta med.

 

En tydlig markering från IFMA var, att förbund som inte vill eller klarar att leva upp till de nya reglerna, kommer att bli rannsakade av IFMA och i allvarligare fall förlora medlemskapet i IFMA.

 

En märkbar förändring som redan börjat gälla, är att begreppet Muaythai numera skall skrivas samman, och inte anges som Muay Thai. Detta eftersom det inom Sportaccord och IOC inte tillåts att en sport eller idrott innehåller ett lands namn. Och eftersom det sammanskrivna begreppet muaythai inte utgör ett landsnamn, har IFMA valt att ändra detta omgående. Det kommer även vara lämpligt att på nationellt plan ändra detta successivt i förbund och föreningar.

 

Mer information från årsmötets handlingar kommer att läggas ut på hemsidan successivt senare.

 

// Daniel Norrgård , Förbundsordförande

Svenska Muaythai Förbundet