Sedan första kallelsen gått ut via SB&K hemsida 2014-01-30 i enlighet med stadgarna, kommer här nu kallelse nr två innehållande möteshandlingarna (senast 14 dagar före förbundsmötet).

Ni hittar även dokumenten under fliken DOKUMENT & MÖTESPROTOKOLL.

 

SMTF-Dagordning-140303

SMTF-Röstlängd-2014

SMTF-ÅrsmötesFullmakt-2014

 

Välkomna till årets förbundsmöte !

// Förbundsstyrelsen