Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Årsmötesprotokoll 2017-02-25

Svenska Muaythaiförbundets årsmöte 2107
Lördagen 25 februari , Stockholm

Protokoll

 1. Mötet öppnades av sittande förbundsordförande Johan Risberg.
 1. Röstlängden med 17 klubbar och totalt 30 röster fastställdes.
 1. Mötet ansågs behörigen utlyst.
 1. Johan Risberg valdes till mötesordförande.
 1. Rasmus Svensson valdes till sekreterare.
 1. Clara Wetzelmayr och Andreas Göransson valdes till protokolljusterare och rösträknare.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Verksamhetsberättelsen föredrogs.
 1. Förvaltningsberättelsen föredrogs.
 1. Prel. Revisorberättelse föredrogs.
 1. Förbundsstyrelsen fick ansvarsfrihet för 2016 under förutsättning att revisorerna inte kom till att anmärka på något i deras kommande revisionsberättelse.
 1. Det fanns inga propositioner att behandla.
 1. Det fanns inga motioner att behandla.
 1. Johan Risberg informerade om styrelsens verksamhetsplan för 2017.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen efter ändring ang. ansökan om eget förbund i RF.

Det yrkades om att ansökan till RF skulle återkallas och efter röstning med 23 ”ja” röster för återkallelse beslutades det att ansökan skulle återkallas och därefter godkänna verksamhetsplanen.

 1. Beslutades att årsavgiften per medlem ska kvarstå på 129 kr.
 1. Inga extra avgifter fastställdes.
 1. Beslutades att det ej skall utgå arvoden till styrelsen.
 2. En preliminär budget på 2 035 000 kr i intäkter och 2 035 000 kr i utgifter fastställdes. Det yrkades att årsmötet ger styrelsen frihet att ändra budgeten för tävlingsverksamheten och efter omröstning med 30 ”ja” röster beslutades detta.
 1. Johan Risberg valdes till förbundsordförande
 1. Till ledamöter valdes Rasmus Svensson, Hans Edström, Kasra Ashami, Lena  Olsson och Magdalena Kowalczyk. Till suppleanter valdes Sandra Hanna och Peyman Hajr.
 1. Per Bånghäll valdes till valberedningens ordförande och Lena Olsson och Toni Guinovic. valdes till ledamöter i varlberedningen.
 1. Ludvig Breideborn valdes till förbundets revisor.
 1. Mötesordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse

Mötesordförande: Johan Risberg

Vid protokollet: Rasmus Svensson

Justerare: Clara Wetzelmayr

Justerare: Andreas  Göransson

Fler inlägg

Styrelseprotokoll 19 april 2023

Nu kan du ta del av styrelsens…

Konstituerande styrelsemöte

Nu finns protokollet från det konstituerande styrelsemötet…

Månadsrapport mars 2023

Nedan finner du månadsrapporten för mars månad:…

Kommande events

may

27may12:0018:00Varberg Open 53Varberg

27may12:0018:00Stadion Fight NightStockholm

june

03jun10:0620:06Westcoast Battle 15Westcoast Battle 15

04jun12:0018:00Göteborg muaythai open 1Partille

10jun10:2418:24FMT Open 47Göteborg

Show More Events

july

21junAll Day02julEuropean Games 2023European Games 2023 (Krakow, Polen)

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

Svenska muaythaiförbundets styrelse 2023

I helgen hade SMTF förbundsstämma och de förtroendevalda att sitta…

SMTF förbundsstämma 2023 – årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 25 mars kl 11:00, fullmaktsgranskning sker kl 10:30-10:55.…

Vill du och din förening vara värd för SMTF domarutbildningar?

SMTF söker klubbar att samarbeta med kring att arrangera domarutbildningar…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm