Om Patricia Axling

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Patricia Axling skapat 32 blogginlägg för.

Förutsättningar för att genomföra tävlingsarrangemang under pandemin

Denna skrivelse är en sammanfattning av gällande restriktioner, rekommendationer och lagar kopplade till covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets samt regeringens respektive hemsidor. Gällande arrangemang Tolkning av ordningslagen: En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på åtta deltagare. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Alltså skall antalet funktionärer, coacher och aktiva hållas till ett minimum. Det innebär även att antalet matcher på en tävlingsdag skall hållas nere på ett sådant sätt att de aktiva kan hålla avstånd till varandra både före och efter match. Det innebär också att tävlingar skall genomföras utan publik och endast personer som är helt nödvändiga för genomförandet får finnas på plats. Arrangören av tävlingen ska se över antalet matcher och deltagare så att risken för smittspridning minimeras. Förslagsvis delas tävlingen upp i block om fyra matcher för att sedan utrymma lokalerna under 20 minuter och vädras. Efter det kan nästa tävling genomföras. Samtliga aktiva och coacher från föregående block skall då lämna lokalen under [läs mer]

2021-03-21T20:14:08+01:00mars 21st, 2021|

Styrelsens sammansättning 2021

Under lördagen den 13 mars höll SMTF digitalt årsmöte. Gratulerar till de ordinarie ledamöter och suppleanter som valts om, likväl de som valts in för första gången. Önskar er ett framgångsrikt verksamhetsår! Ordförande Niclas Nilsson (omval) Ledamöter Nicole Kaiser  Rasmus Svensson (omval) Fredrik Johnson Clara Wetzelmayr Patrick Thomsen (nyval) Ana Saldes Persson (omval) Göte Östby (nyval) Livia Malmborg Nygaard (nyval) Suppleanter - fördelat kvinnor/män beroende på vem som skall ersättas 1. Rahima Ortac, första kvinna (nyval) 2. Ewin Ates, andra kvinna (omval) 1. Anders Åkesson, första man (nyval) 2. Jakob Lundberg, andra man (nyval)

2021-03-17T23:59:20+01:00mars 17th, 2021|

Handlingar till årsmötet

Här kan man ta del av handlingarna till det digitala årsmötet som hålls nu på lördag den 13 mars klockan 10.00. Bokslut Budget 2021 Dagordning 2021 Förvaltningsberättelse 2020 SMTF stadgar Valberedningens förslag på styrelse 2021 Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsplan 2021 Revisionsberättelse SMTF 2020

2021-03-11T23:52:46+01:00mars 11th, 2021|

European Games 2023

Den 25 februari 2021 offentliggjorde EOK (Europeiska Olympiska Kommittén) att muaythai kommer utgöra en av sporterna vid European Games 2023. Kategorierna kommer vara jämnt fördelade med sju stycken viktklasser både för herrar och damer. Därtill kommer även två stycken mixlag att ha möjlighet att delta. Vilka glädjande nyheter! IFMA:s pressutlåtande om beslutet kan läsas här.  European Games arrangeras mellan den 21 juni - 2 juli 2023 i Krakow, Polen.

2021-03-12T11:10:06+01:00mars 10th, 2021|

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Valberedningen utgörs av ordf. Peter Wetzelmayr och Jacob Lundberg. Förslag till styrelse är: Ordförande: Niclas Nilsson Ledamöter: Rasmus Svensson Fredrik Johnson Patrick Thomsen Clara Wetzelmayr Ana Saldes Persson Nicole Kaiser Sofia Göthe Suppleanter: Ewin Ates Göte Östby Livia Malmborg Nygaard

2021-03-11T22:48:47+01:00mars 10th, 2021|
Till toppen