Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Brev till SMTF medlemmar från ordföranden

Kära medlemmar,

Ett nytt år har precis börjat och jag har snart varit ordförande i SMTF styrelse i två år. Jag har känt att jag vill nå ut till er alla och berätta om vad jag och styrelsen har åstadkommit de senaste åren, och varför det är så mycket förändringar på gång. Det är fantastiskt att så mycket har hänt och det är verkligen roligt att vara med på den här resan.

Inför verksamhetsåret 2022 organiserade jag arbetet genom en beslutande styrelse och rådgivande kommittéer. I kommittéerna utarbetas inriktning, planering och genomförande av verksamheter, och styrelsen godkänner kommittéernas förslag till beslut eller vid behov reviderar dem. Varje kommitté har en ansvarig styrelseledamot och andra frivilliga medlemmar som vill engagera sig ideellt. Arbetssättet har varit framgångsrikt och jag kan konstatera att under dessa två år har vi åstadkommit mer än på många år.

SMTF:s barn- och ungdomsarbete har utökats i hög grad där vi tagit fram koncept på barn- och ungdomsläger med de två inriktningarna bredd och tävling, och dessa har varit mycket populära. Sedan två år tillbaka är SM-streamen gratis för våra medlemmar, vilket jag tycker är ett viktigt steg mot att förbundets medel kommer så många medlemmar som möjligt till godo.

Om muaythai och kampsport ska få den uppmärksamhet som vi anser att den självklart förtjänar, så behöver ett långsiktigt arbete göras för att på olika sätt tvätta bort den negativa stämpel som kampsport många gånger fortfarande har. Kampsport och muaythai har kommit en god bit på väg, men för någon som inte känner till kampsport så kan det fortfarande kännas läskigt att låta sina barn träna exempelvis muaythai. Alla kampsporter tjänar på att hjälpas åt i dessa långsiktiga och strategiska frågor.

Under de senaste två åren har vi lagt grunden för nya uttagningskriterier till landslagen där SM inte står som ensamt tillfälle för landslagsuttagning, vilket görs för att bättre kunna säkra att bäst lämpad boxare blir uttagen. Detta resulterade bland annat i det första svenska VM-guldet på herrsidan på 19 år, samt att flera atleter som var uttagna till landslaget inte hade ställt upp i SM. Enligt våra stadgar och idrottens värdegrund så krävs inte svenskt medborgarskap för att ställa upp i SM såvida SM inte är landslagsuttagande. Från och med SM i september 2023 behöver deltagare därför inte längre ha svenskt medborgarskap för att delta på SM utan det räcker med att deltagare varit stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år. Den övre åldersgränsen på 40 år för att kunna delta på SM har även tagits bort.

Jag har tillsammans med de nordiska länderna återupptagit ’Nordiska Mästerskapen’ vilket är ett bra och viktigt utbyte med våra grannländer. Vi delar flera utmaningar och det nordiska samarbetet är viktigt för vår fortsatta utveckling. Jag har under åren i styrelsen arbetat för att SMTF ska ta plats i Europeiska Muaythaiförbundet (EMF) för att därigenom kunna påverka utvecklingen av muaythai i Europa och IFMA utifrån SMTF och RF internationella riktlinjer. I december 2023 valdes SMTF in i styrelsen EMF genom att undertecknad valdes till ledamot för en mandatperiod på fyra år.

Nu till ett mindre trevligt ämne som jag vill lyfta. Under åren har jag tyvärr mottagit flera hatbrev. Det är personligen tråkigt och det är synd att man inte väljer att föra dialog istället. Jag har ansträngt mig för att inte låta mig påverkas men jag vet att det har drivit andra ledamöter till tystnad. Tystnadskultur är ett allvarligt föreningsdemokratiskt problem och behöver på alla sätt stävjas och motverkas. Jag tror att en väg framåt är att höja den föreningsdemokratiska kunskapen inom förbundet för att nå större gemensam förståelse, och känna större trygghet i att man ska kunna uttrycka sin åsikt utan att få negativa konsekvenser.

Utifrån min roll i SB&K styrelse vill jag passa på att berätta om vad som händer med de digitala tävlingskorten. Processen har varit komplicerad med höga krav på funktionalitet, säkerhet och integritet, vilka inte har varit helt kompatibla med Apple och Google som ska tillhandahålla tävlingskort-appen. En IT-konsult har nu tagits in på heltid för att slutföra uppdraget.

Vi har kommit en fantastisk bit på väg och vår organisation och ledning av förbundet har gett mycket goda resultat! Många utmaningar väntar och med en god grund tar vi oss an även dessa.

Jag ser framemot kommande år!

/Nicole Kaiser, ordförande Svenska muaythaiförbundet

Fler inlägg

SMTF - månadsrapport mars 2024

Nu finns SMTF:s rapport för mars tillgänglig.…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig.…

SMTF guldstipendium 2023

Sedan 2016 delar SMTF ut guldstipendium för…

Kommande events

Date

Color

April

No Events

May

04may12:4820:48Helsingborg MuaythaitävlingHelsingborg

June

No Events

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig. Månadsrapport februari 2024…

SMTF förbundsstämma 2024 - årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 20 april kl 10:00, fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.…

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2024

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till förbundsstyrelse för SMTF inför…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm