Årsmötesprotokoll 2011-03-19

Årsmöte Svenska muaythai-förbundet 19 mars 2011 1. Mötets öppnande  Förbundets ordförande Fredrik R:sonJohnson förklarar mötet öppet. 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet  Ordförande känner sig tvungen att förtydliga vad som står i Svenska Budo- och Kampsportförbundets (SB&K) stadgar – att de klubbar som betalat medlemsavgift före 1 januari har rösträtt. Styrelsens Åsa Lempert påpekar även att antal anmälda medlemmar påverkar röstantalet, och styrelsens Benny Botegård förklarar utöver detta varför man ska anmäla korrekt antal medlemmar. Fullmakt: Johan Risberg för Sit RB:s talan. Rösträtt: Halmstad muay thai – 3 röster Helsingborgs kick- och thaiboxningsklubb – 2 röster Karlstad muay thai – 1 röst sit RB Fightgym MMA If – 1 röst Tip muay thai if – 1 röst Vallentuna Boxing camp If – 2 röster Slagskeppet – 3 röster Fight camp Warberg – 2 röster Övriga närvarande: Real figher Lund Fighter muay thai Malmö Muay thai Frontier muay thai Stockholms muay thai Göteborg muay thai 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst  Mötet anser att så är fallet. 4. Val av ordförande vid mötet  Mötet väljer Fredrik R:son Johnson. 5. Val av sekreterare vid mötet  Mötet väljer Åsa Lempert. 6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera [läs mer]

2020-02-19T11:18:28+01:00mars 19th, 2011|

Årsmötesprotokoll 2010-03-07

Protokoll Årsmöte SMTF 100307 1. Mötet förklarades öppnat 2. Deltagande vid mötetFc Warberg, Fighter mt,Golden leaf, real Fighter, Kristianstad mt, Strike bc, ren yi, Slagskeppet mt, helsingborg mt, Göteborg mt, VBC, Karlstad mt, Malmö mt, Halmstad mt;  Fullmkter hade lämnats til Johan Risberg från Frontier mt och KC Linköping, 3. Mötet förklarades behörigen utlyst 4. Till mötets ordförande valdes Johan Risberg 5. Till mötets sekreterare valdes Teemu Lehtinen 6. Till justeringsmän valdes Per Bånghäll och Nima Rafaei 7. Dagordningen godkändes 8. Förbundets verksamhetsberättelse föredrogs. Förbundet har under 2010 blivit medlemmat i Buudo & kampsportsförbundet/RF Under året har ett stort antal domarkurser genomförts samt det har genomförts 205 fulkontaktmatcher och 340 d klass matcher utan några allvarligare skador. SMTF har deltagit framgångrikt i Nm och IFMA vm under året. Mats Södersrtöm valdes till vice president i IFMA. 9. Förbundets förvaltningsberättelse föredrogs: Saldot vid årsskiftet var 200 000 kr inkomsterna kom från Medlemsavgifter, försäljning av matchböcker, sanktionsavgifter och domarutbildning. De Stora utgifterna var deltagandet vid IFMA VM . 10.Revisionsberättelsen var ännu ej klar 11.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att revisionsberättelsen inte innehöll några allvarligare anmärkningar. 12.FS hade inga ärenden att föreslå stämman   13. Behandling av inkomna motioner: 1. Motion om böter vid [läs mer]

2020-02-19T11:21:05+01:00mars 7th, 2010|
Till toppen