Riksidrottsförbundet vill påminna om att det är dags för alla föreningar med ungdomsverksamhet att söka det s.k. LOK-stödet. Ansökan skall vara inne senast 15 augusti.

RF räknar 7-20 år som ungdomar och här finns alltså pengar att söka.

Saxat från RF.se:
”Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna. 
Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.”

Missa inte denna chans att söka stöd för att ni satsar på ungdomar. Förbundet hoppas självklart att alla föreningar ute i lande satsar på att få barn och ungdomar intresserade och aktiva av/i muaythai.

Mer info finns att finna här.