Då har det snart gått ännu ett verksamhetsår – även om det är 3 månader kvar att vara aktiva på innan årsmötet.

Den 28 mars 2015 samlas vi så många som möjligt i Stockholm och beslutar om svensk Muaythais framtid för ännu ett år.

Det blir extra roligt att träffas denna gången, då vi har mycket att prata om. Inte minst blir det roligt att vi alla kan få del av planerna för ett VM på hemmaplan i maj 2016. Och vi hoppas givetvis att vi får många andra roliga saker att prata om. Vi är en växande idrott som visar resultat överallt. En idrott vi skall vara stolta över. Så jag hoppas att många kommer till årsmötet och pratar svensk muaythai !

Med vänlig hälsning

// Daniel Norrgård, ordförande

 

Kallelse till årsmötet

Den officiella kallelsen till årsmötet 28 mars 2015, kommer i år att skickas ut gemensamt med kallelsen från centrala förbundet SB&K, så håll utkik efter denna när den kommer. Normalt sett SENAST 28 februari, men säkerligen redan långt tidigare.

 

Årsmöteshandlingar

Som vi bestämde förra året, så kommer det här en liten ”kom-ihåg” inför årsmötet !

Kompletta årsmöteshandlingar kommer att skickas ut från kansliet, och även läggas ut på hemsidan när de kommer !

RÖSTRÄTT – det har alla föreningar som SENAST 31 januari 2015 har betalt in medlems/förbundsavgift för förbundet, betalat in försäkringsavgiften (dessa är uppdelade i år) och även avgiften till Distriktet SKALL vara betald, SAMT att föreningen MÅSTE ha skickat in samtliga årsrapporter till kansliet (med årsrapport menas kopia av årsmötesprotokoll och redovisning av medlemmarna).

Mer om detta kommer från kansliet snart. Tänk på, att det kommer INTE att finnas några undantag, utan detta ovan gäller alla.

FULLMAKT – Föreningen skall företrädas av en förtroendevald person i föreningen. Annars måste det finnas en SKRIFTLIG fullmakt för ett ombud. Ett ombud kan inneha högst 2 fullmakter förutom egen förening.

MOTIONER – Den förening som vill skicka in en motion till årsmötet, skall göra detta skriftligen. Motionen skall vara förbundet TILLHANDA senast 15 januari 2015, antingen via brev till kansliet i Stockholm, eller via e-mail till styrelsen@muaythai.se . Motionen skall innehålla uppgift om föreningen, vara underskriven av någon i styrelsen i föreningen samt tydligt redogöra för vilken eller vilka ändringar eller förbättringar som föreningen föreslår.

Motion som kommer in för sent, får/kommer INTE att behandlas. Det är föreningens ansvar att kontrollera att motionen kommit fram.

PROPOSITIONER – Förbundsstyrelsens eventuella förslag skall skickas ut via hemsidan senast 14 dagar före årsmötet.

 

VAL av styrelse 2015/2016

Vid varje årsmöte skall väljas Förbundsordförande. Som ordförande väljs man alltså endast på 1 år i taget.

Styrelsens övriga 6 ledamöter väljs på en tid av 2 år, varav hälften udda år, och hälften jämna år. (Denna nya ordning började gälla förra året). Suppleanter 2 st väljs för 1 år i taget.

Den förening som vill ge egna förslag till ny styrelse eller endast enstaka förslag på ordföranden, ledamöter eller suppleanter, gör detta genom att höra av sig till valberedningen. Valberedningens ordförande är Pernilla Johansson ( valberedning@muaythai.se ) . Förslagen skall ha kommit in senast 31 januari 2015. Förslag kan även lämnas på årsmötet, men då kommer inte valberedningen att hunnit titta på förslagen.

Idag ser styrelsen ut så här;

Förbundsordförande 1 år i taget – Daniel Norrgård  (omval eller nyval)

Ledamot – Fredrik R:son Johnson (vald på 2 år, sitter kvar 2015/2016)

Ledamot – Magdalena Kowalcyk  (vald på 2 år, sitter kvar 2015/2016)

Ledamot – Hans Edström  (vald på 2 år, sitter kvar 2015/2016)

Ledamot – Pelle Bånghäll (omval eller nyval)

Ledamot – Lena Olsson (omval eller nyval)

Ledamot – Tommy Hansen (omval eller nyval)

Suppleant – Bianca Antman (omval eller nyval)

Suppleant – Anders Åkesson (omval eller nyval)

BLANKETTER

SMTF-ÅrsmötesFullmakt-2015

SMTF-FörslagValberedning

 

Fler frågor ? Tveka inte ! Kontakta styrelsen !  styrelsen@muaythai.se