Svenska Muaythaiförbundet inbjuder till kurs för blivande Muaythaidomare på Aneby Muaythai klubb 13:e januari 2018.
Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter samt ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion till ringdomarens arbete.
Kursen tar ca 4 h och inleds med en filmvisning på ca 30min. Därefter går vi igenom SMTFs regelverk för tävlingar samt hur man agerar som ringdomare. Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5 format. 
Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan delta men ju mer erfarenhet av Muaythai, desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

Lokal: Storgatan 51 57831 Aneby vid frågor ring 073-521 48 74  

Tid: Lördagen den 13e januari, kursstart kl 12:00

Pris: 500 kr per deltagare, betalas på plats kontant eller via Swish. Kvitto skickas därefter från SB&K till klubben. Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter (resa, kost och ev. logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.
Anmälan görs till: Aneby.muaythai@gmail.com senast 2 dagar innan kursstart.