Dalarnas Muaythai – i samarbete med SMTF – inbjuder härmed till kurs för blivande Muaythaidomare i Falun 13/10
Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF.

  • Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete.
  • Kursen består av en generell genomgång av regler vid tävling.
  • Därefter går vi igenom vad som ger poäng samt vad är regelbrott.
  • Praktik hur man agerar som ringdomare.
  • Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5 format.

Tidsåtgång ca 4h.
Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan delta men ju mer erfarenhet av Muaythai desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

Lokal: Dalarnas Muaythai Falun
Datum: 13 oktober 12.00–17:00
Pris: 400 kr per deltagare. Betalas på plats av varje klubb som deltar. Kvitto skickas därefter från förbundet. Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter (resa+ kost +ev. logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.

Anmälan görs senast 10/10 till: phichetfalun@hotmail.com