Svenska muaythaiförbundet bjuder in till kurs för blivande muaythaidomare 

Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom muaythai i Sverige. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete.
Kursen består av en filmvisning på cirka 30min. Därefter går vi igenom SMTF regelverk vad gäller tävlingsmomentet. Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5-format. Kursen tar cirka 4 h. Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan delta men ju mer erfarenhet av muaythai desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

Tid: Lördag den 20 november 2021 kl. 13:00-17:00

Lokal: Receptionen Fighter Centre, Viktoriagatan 19 i Göteborg

Pris: 500 kronor per deltagare kan faktureras klubbvis eller betalas på plats. Kvitto skickas därefter till SB&K. Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter (resa och ev. logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domaraktiviteter. 

Anmälan gör ni till: team@fightercentre.com senast den 18 november. Vänligen gör anmälan tillsammans genom er klubb så blir det enklare att administrera.

Med vänlig hälsning, 
SMTF