Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete. Vi går igenom SMTF regelverket vad gäller tävlingsmomentet samt praktik för hur man agerar som ringdomare. Utbildningen tar ca 3,5-4h. Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan deltaga men ju mer erfarenhet av muaythai ju snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

Lokal: Fighter Centre Göteborg

Datum: 2014-03-15

Tid: 12.00 – 16.00

Pris: 400 kr per deltagare.

Kursledare: Fredrik Johnson

Anmälan görs till: events@fightermuaythai.com Senast den 2014-03-11

Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter(resa+ kost+eventuellt logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.

 

/ Tommy Hansen