Svenska Muaythaiförbundet inbjuder till kurs för blivande muaythaidomare på Skellefteå KampIdrott.

Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete.

Kursen består av en filmvisning på ca 30 min. Därefter går vi igenom SMTF regelverket vad gäller tävlingsmomentet. Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5 format. Detta tar ca 4h. Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan delta men ju mer erfarenhet av muaythai desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

Lokal: Skellefteå KampIdrott, Eddahallen, Norrvallagatan 1

Datum och tid: Lördagen den 19 november 2022 kl. 13.00-17.00

Pris: 500 kr per deltagare kan faktureras eller betalas på plats av varje klubb som deltar. Kvitto skickas därefter från Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter(resa+ kost +ev. logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.

OSA: Anmälan görs senast torsdagen den 17 november till Skellefteå KampIdrott via daniel.beronius@gmail.com