Svenska Muaythaiförbundet inbjuder till kurs för blivande Muaythaidomare på Västerås Fight Club – 6/2-2016.
Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter.

Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete.
Kursen består av en filmvisning på ca.30min. Därefter går vi igenom SMTF regelverket vad gäller tävlingsmomentet.

Praktik hur man agerar som ringdomare. Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5 format.
Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF.

Alla kan delta, men ju mer erfarenhet av Muaythai, desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

 

Pris: 500 kr per deltagare, betalas på plats av varje klubb som deltar.

Kvitto skickas därefter från Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter(resa+ kost +ev. logi),

eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.

 

Tid: Lördag 6/2 – 2016   kl. 13:00-17:00 – Kursen tar ca 4 timmar

 

Anmälan senast den 4/2.

 

Plats: Malmabergsgatan 55, 723 35  VÄSTERÅS

Anmälan görs till Per Dahlberg på email:  djdalis@hotmail.com

Vid eventuella frågor:  0762-45 55 03

 

Välkomna