Svenska Muay Thai förbundet inbjuder till kurs för blivande Muay Thai domare på Bamboo Muay Thai klubb i Ludvika.

Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete.
Kursen består av en filmvisning på ca.30min. Därefter går vi igenom SMTF regelverket vad gäller tävlingsmomentet. Praktik hur man agerar som ringdomare. Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5 format. Detta tar ca 4h.
Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan delta men ju mer erfarenhet av Muay Thai desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.
Lokal: Bamboo Fight Center, Lyviksvägen 17 B, 771 43 Ludvika

Datum/Tid: Lördagen den 14:e Oktober, 12.00-16.00
Pris: 500 kr per deltagare, betalas på plats av varje klubb som deltar. Kvitto skickas därefter från Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter(resa+ kost +ev. logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.
Anmälan görs till Bamboo Muay Thai, magnus.flink@gmail.com
Sista anmälningsdatum: 12/10 SENAST!