Svenska Muaythaiförbundet inbjuder här med till domarutbildning i Stockholm den 3 mars.

Inbjudan till kurs för blivande Muaythaidomare
Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete. Kursen beräknas att vara i ca 3,5h.
       
Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan deltaga men ju mer erfarenhet av thaiboxning man har desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.
    
Lokal:
 Tullinge Muaythai

Tid: 13:00-17:00
Datum: 3/3-2013 

Pris: 400 kr per deltagare.

Kursen betalas på plats och kvitto skickas  till din klubb från förbundet. Anmäl så många ni vill från varje klubb.  Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter(resa,kost & ev logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.

Svar om deltagande till Fredrik senast 28/2 på:

Frågor 0765475536.