Drakstadens Muay Thai  i sammarbete med SMTF inbjuder härmed till kurs för blivande Muaythaidomare i Sundsvall den 13e december
Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete.
Kursen består av en filmvisning på ca.30min. Därefter går vi igenom SMTF regelverket vad gäller tävlingsmomentet. Praktik hur man agerar som ringdomare. Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5 format. Detta tar ca 4h.
Deltagare måste vara medlem i en klubb ansluten till SMTF. Alla kan delta men ju mer erfarenhet av Muaythai desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.

Lokal: Drakstadens klubblokal Nybrogatan 30  SUNDSVALL
Datum:13 December kl:09.00-13.00
Pris: 500 kr per deltagare. Betalas på plats av varje klubb som deltar. Kvitto skickas därefter från Budo Kampsortsförbundet. Kursavgiften går oavkortat till förbundet för att täcka kursledarnas utgifter(resa+ kost +ev. logi), eventuellt överskott öronmärks för kommande domarverksamheter.
Anmälan görs till: Senast den 8 december på marten.ponten@if.se

 

//Lena Olsson