På det extrainsatta årsmötet som hölls på Bosön den 11/8 röstades det med full majoritet (dvs. både genom de deltagande föreningarna och inlämnade fullmakter) att arbetet med bli ett eget underförbund i RF skall fortsätta. Detta ger styrelsen rätt att fortsätta det långa arbetet som krävs för ett ev. skapande av ett eget underförbund.