Svenska Muaythai Förbundet och tävlingsrådet ser för närvarande över hur vi arrangerar vårt SM under SM veckan och vill därför få reda på hur ni ser på SM arrangemanget.

Vi vill även passa på och ta pulsen hur stort intresset är för att deltaga på SM. Detta är bara en intresseanmälan och är inte bindande på något sätt.

Nytt för i år till SM veckan är att vi kommer att arrangera kvalet och finalpasset i samma lokal då vår förhoppning är att detta kommer medföra lägre kostnader m.m. för er och förbundet för att i slutändan ge en bättre tävling.

Vi hoppas att så många föreningar som möjligt kommer fylla i enkäten.

Svaren som inkommer på enkäten kommer ligga som grund för hur vi fortsätter arbetet med SM 2015 i Örebro under vecka 5.

https://docs.google.com/forms/d/1CThBiht2TOiqlonoEFEA5nqjrwQTG7-RfKlYURyU24I/viewform?usp=send_form

//Jonas Elfving, Tävlingsrådet