Styrelsen för Svenska Muaythaiförbundet meddelar att Toni Guinovic, på egen begäran, omedelbart lämnar sin post som ledamot. Bakgrunden till detta är en diskussion under förra veckan i Facebook-tråden ”Tävlingskalender Svensk Thaiboxning” där Toni uttryckte sig om vår internationella organisation IFMA såsom korrupt. Detta är en allvarlig anklagelse som inte SMTF står bakom.

En styrelse för ett stort idrottsförbund har generellt sett högt i tak och självklart kan vi alla framföra och ha olika åsikter. Vi är ofta oense men till slut måste vi fatta beslut och då fattar vi gemensamt beslut och det beslut som majoriteten fattar står hela styrelsen bakom.

Toni agerade som privatperson i diskussionen men eftersom Toni även är ledamot av förbundsstyrelsen kan det uppfattas som SMTFs officiella ståndpunkt vilket inte är fallet. Under styrelsemöte förra veckan påpekades detta för Toni som förstod det allvarliga med att anklaga en stor idrottsorganisation för korruption utan bevis. Toni tog bort sitt inlägg och lade även ut en förklaring med ursäkt.

Under måndagen kontaktade IFMA Svenska Muaythaiförbundet med ett formellt påpekande då de hade tagit del av diskussionstråden och anklagelserna om korruption. IFMA överväger att vidta åtgärder mot SMTF men vill initialt höra SMTFs ståndpunkt. De eventuella sanktioner som kan utdömas är t.ex. att svenska landslaget inte får tävla i VM/EM, böter eller i värsta fall uteslutning ur IFMA. Mot bakgrund av dessa tänkbara konsekvenser tog Toni ansvarsfullt beslutet att lämna förbundsstyrelsen på egen begäran.

Förbundsstyrelsen Svenska Muaythaiförbundet

genom Johan Risberg, Ordförande