Förbundet vill gå ut och rekommendera alla klubbar som bedriver ungdom- och barnträning att gå kursen som är länkad efter brytet.

Förbundet rekommenderar alltså SISU idrottsutbildarnas ledarutbildning, Plattformen.

Plattformen är riktad till ledare som tränar barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år. Mer information finns på länken nedan:
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Utbudforforeningar/Ledar-ochtranarutveckling/Tranarutbildningenstresteg/Plattformen/

Förbundet vill även passa på att påminna om att utbilda sig inom HLR, vilket kommer bli ett minimumkrav senare på klubbarna.