Utöver vårt fantastiska landslag med alla viktiga stödfunktioner hade förbundet några andra utsända delegater som verkar för svensk thaiboxning på plats vid World Cup. Ett flertal möten och events i syfte att bredda kunskap och fördjupa samarbeten mellan olika länders verksamheter utspelade sig inom IFMA och dess underförbund.

I en artikelserie tänker vi nu redogöra för allt spännande som pågick parallellt med själva turneringen. Håll utkik!

Styrelsens utsända Kasra Ashami och Pernilla Johansson deltog i ett executive board meeting för IFMA och senare även ett årsmöte där ett flertal styrelseposter skulle tillsättas.
kasrapernilla

Kasra Ashami och Pernilla Johansson

 

Karolina Israeli från IFMA Female Commission och Simon Ebers från IFMA Youth Commission reste till Bangkok från för att berätta mer om och utöka samarbetena kring de organisationer de representerar och där Sverige är såväl initiativtagare som pådrivare internationellt.
karolinaochsimon

Karolina Israeli och Simon Ebers.

 

Foto: Daniel Beronius