Sedan den 15 juli har förbundet inte längre någon kanslist.

Frågor hänvisas nu istället till styrelsen@muaythai.se.