Vid förbundsstyrelsen möte 29 juni 2014, beslutades att fastställa om ny landslagsorganisation.

– Behovet av att göra vissa förändringar organisatoriskt framkom i och med VM i Malaysia, där det på grund av de brister kring VM-tävlingens organisation tydliggjorde en del arbetsområden där vår egen landslagsorganisation måste kunna hävda sig tydligare, skriver Daniel Norrgård förbundsordförande i ett yttrande.

Förslaget om ny organisation baserar sig på synpunkter som inlämnats till det utvärderingsmöte som förbundet höll i början av juni, för att utvärdera VM satsningen på Langkawi i Malaysia. Till utvärderingsmötet inkom synpunkter från drygt 25-tal representanter från drygt 20 föreningar i landet.

Organisationen kommer att presenteras av Tävlingsrådet under slutet av juli, då även de olika platserna skall tillsättas.

– I enlighet med den praxis som råder, så entledigas alla funktionärer från sina uppdrag vid en sådan här organisationsförändring, skriver Daniel Norrgård i sitt yttrande och fortsätter, sedan är det upp till Tävlingsrådet och förbundsstyrelsen att ta ställning till de nya ansökningar som inkommer till de nya uppdragen. Det kan vara från både helt nya krafter, som från tidigare funktionärer som haft uppdrag i den gamla organisationen.

Under omställningstiden, ansvarar Tävlingsrådet för alla kontakter åt landslaget inför stundande EM i slutet av september.

Förbundsstyrelsen framförde vid sitt möte slutligen också en stort tack till avgående förbundskaptenen Robin Lindén och övriga funktionärer för sitt arbete med landslaget.