Som de flesta nu säkert redan vet har styrelsen fått i uppgift att undersöka för- och nackdelar med att bilda ett eget specialförbund (SF) under Riksidrottsförbundet (RF). Beslutet togs på årsmötet som hölls i samband med SM-förkvalen i Halmstad 14-15 januari.

Förbundsstyrelsen har hittills kommit fram till att följande fördelar med ett egen specialförbund finns:
¤ Då sporten växer krävs ytterliggare satsningar för att kunna hänga med de ledande länderna. Detta måste ske genom elitsatsningar samt genom ekonomiska bidra, något som ökas genom bildandet av ett eget specialförbund.
¤ Förbundet kommer få större ekonomisk kraft genom att bli ett eget SF direkt under RF (se nyhetsbrevet för uppskatade siffror).
¤ Förbundet kommer kunna ha en anställd kanslist som kommer kunna jobba med administrativa ärenden så som tävlingar, läger, utbildningar osv.
¤ Andra förbund som gått ut från Svenska Budo&Kampsportsföbundet har upplevt ökningar i form av både ökat medlemsantal och utveckling av sporterna som helhet.