Styrelsen får på veckobasis ett flertal förfrågningar angående om de kan hjälpa till med förlorade kampsportskort. Alla frågor angående förlorat kort måste dock skötas direkt med Svenska Budo&Kampsportsförbundet.

Svenska Budo&Kampsportsförbundet når man enklast HÄR