Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Förmedlande av SB&K:s riktlinjer fr.om. 25 januari 2021

Som komplettering och uppdatering av tidigare rekommendationer förmedlar SMTF om de riktlinjer som SB&K:s publicerat. Således gäller SMTF:s tidigare rekommendationer med komplettering av ytterligare detaljer nedan såsom t.ex. godkännande av nödvändig kroppskontakt för att kunna utöva sporten samt maxantal i lokalerna.

_________________________________________________

Riktlinjer för träning – gäller från 25 januari 2021

Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021.

I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna kampsport på ett säkert sätt bör vi

 • Hålla avstånd till varandra***

 • Inte dela utrustning med varandra

 • När det är möjligt, hålla träningar utomhus

 • Undvika gemensamma omklädningsrum

 • Resa till och från aktiviteten individuellt

 • Utföra aktiviteten i mindre grupper

 • Träna med samma träningspartner hela passet

  ***Vi har fått besked av RF att Folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen om att undvika nära fysisk kontakt men att för idrotter med omfattande kroppskontakt vid idrottsutövningen krävs det ett extra ansvarstagande inom ramen för lämpliga åtgärder, det kan exempelvis vara att tänka till på val av övningar. RF har tolkat Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som att man får använda den kroppskontakt som idrotten kräver.

  För personer födda 2005 eller senare bör vi

 • När det är möjligt, hålla träningar utomhus

 • Minimera antal personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka

  matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare

  Gäller alla åldersgrupper

 • Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt

 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord

 • Tydligt anslå maxantalet

 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids

 • Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas

 • Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna eller erbjuda handdesinfektion

 • Skriftligt dokumentera de övriga smittåtgärderna som verksamheten vidtagit

 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och

 • Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

 • Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt

 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd från varandra

 • Se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks

 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare** 

  ** Gäller ej yrkesidrott

page1image1282350368

Beräkning av max antal besökare inomhus

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

 • Personal och ledare räknas ej med i det maximalt antal personer som får vistas i lokalen samtidigt

Ni kan läsa om föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Regionala bestämmelser kan förekomma.
SB&K:s samlade information med anledning av coronapandemin finns här:

https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

Vid frågor kontakta info@budokampsport.se.

Fler inlägg

Finaler SM och JSM 2024, fightcard

Finalerna i SM och JSM 2024, Uppsala.…

Inbjudan till Serbia Open Cup, 28 april 2024

Serbiska muaythaiförbundet bjuder in till Serbia Open…

Kommande events

march

No Events

april

06apr12:4920:49SFG Muay thai battleGävle

may

04may12:4820:48Helsingborg MuaythaitävlingHelsingborg

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2024

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till förbundsstyrelse för SMTF inför…

Sweden Junior Open Cup #2, Örebro den 26-28 april 2024

Succén Sweden Junior Open Cup fortsätter! En hel helg späckad…

Målsmans intyg inför JSM-2024

Ladda ner denna och fyll i för deltagande i JSM-2024 Medgivande-fran-malsman-galler-alla-juniorer 

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm