Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet den 19 mars 2016
 
SMTFs valberedning består av Per Bånghäll, Clara Jarnbo och August Wallén (ordförande). 
 
För referens är här en länk till protokollet från årsmötet 2015:
https://muaythai.se/wp-content/uploads/Årsmöte-SMTF-2015.pdf
 
Förslag till ordförande för förbundet: Johan Risberg
 
Två övriga ledamöter sitter ytterligare ett år (valdes på två år 2015):
Kasra Ashhami
Lena Olsson
 
Förslag på fyra övriga ledamöter: 
Ledamot 1- Rasmus Svensson
Ledamot 2 – Magdalena Kowalcyk
Ledamot 3 – Hans Edström
Ledamot 4 – Fredrik Jonsson
 
Förslag på två suppleanter
Suppleant 1 – Per Bånghäll
Suppleant 2 – Mårten Pontén
 
Då Per Bånghäll föreslås som suppleant och undertecknad avböjer omval i valberedningen så föreslår vi Clara Jarnbo som ny ordförande för valberedningen och noterar att ytterligare två ledamöter behövs (en man och en kvinna) och hoppas att det finns kandidater på plats på lördag.
 
För valberedningen 
 
August Wallén