I helgen, 1-3 mars, höll förbundet sina första steg 1-utbildningar för tränare någonsin. Utbildningarna hölls av Joakim Karlsson och Jörgen Kruth.
50-talet tränare är nu utbildade tränare på grundnivå i Muaythai. Alla deltagande tränarna tyckte att initiativet var bra samt välbehövligt och var mycket nöjda med innehållet.

bild1
Grupp ett efter avslutad utbildning

bild2
Grupp två efter avslutad utbildning

Joakim och Jörgen tyckte alla gjorde bra på de tre praktiska passen som hölls. Vidare höll förbundet ett teoretiskt pass om förbundet, föreningsutveckling och allmän utbildning om spridandet av muaythai.

Förbundet hoppas att denna typ av utbildning ska sprida sporten ytterligare samt höja nivån på grundläggande muaythai i Sverige.