Förbundet vill påminna alla klubbar där ute som ej tänkt deltaga vid det extrainsatta årsmötet på Bosön 11/8 att gärna ge någon annan förening fullmakt i eventuella frågor som det kan behöva röstas om på mötet. Fullmakterna skall ha kommit Per Bånghäll i styrelsen tillhanda innan mötets start. Fullmakten finns att hämta här.


Fullmakterna kan mailas inscannade till
eller skickas per post till Per Bånghäll, Garvaregatan 14, 432 45 Varberg.