Efter beslut i IFMA executive board samt ratifiering i General Assembly 2018 kommer B-klass att tas bort (från alla kontinentala mästerskap) under 2019 och istället ersättas med en separat division för boxare under 23 år.

Ett i övrigt uppdaterat regelverk för tävlingar (främst förtydliganden och formatteringar) hittar du här: http://www.ifmamuaythai.org/technical-reference/muaythai-rules/