Svenska muaythaiförbundet har äntligen det stora nöjet att återigen få bjuda in alla ungdomar mellan 13-17 år till ungdomslägerBosön den 1-3 oktober 2021.
 
All information finns i bifogad inbjudan: Ungdomsläger
 
Sista anmälningsdag är 15 september och anmälan görs till ungdom@muaythai.se.
 
Varmt välkomna!
 
SMTF genom Nicole Kaiser och Clara Wetzelmayr